G Sınıfı İş Makinası Ehliyeti

1- G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

2- F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 19 yaşından 1 gün almış olmaları gerekir.

3- G sınıfı sürücü belgesi ile M sınıfı araçlar kullanılabilir.

4- M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yılı geçicince değişir.

5- Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

 6- 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

 7- Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

 8- Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

9- Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

10-Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması  zorunludur.

11- G sınıfı sürücü adayı önce kullanacağı makina için iş makinası kursundan makinaya ait operatör belgesi alacak, g sınıfı için başvurduğundan bu belge ile sadece trafik ve ilkyardımdan sınava girecektir.