Tel: (0216) 492 63 10
Ehliyet aşağıdaki suçlar dışında alınabilir.

Surucu kursuna ve iş makineleri kursuna, başvuran adayın Sürücü Belgesi ve operatör belgesi alabilmesi İçin aşağıdaki suçlardan hüküm giymemiş olması gerekir.

Not: Sabıka kayıt belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yılı aşmamış olması gerekmektedir,

765 sayılı Türk Ceza Kanunun 403. ve 404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29.maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12. Maddesinin 3.ve takip eden fıklararındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup, 
20.12.2006 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 403.ve 404.maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 188, 190 ve 191.maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29.maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 6.maddesinden hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.