Tel: (0216) 492 63 10
Kule vinç belgesi eğitimi kursumuzda verilmektedir.

Kule Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Operatör, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Kule Vinç  operatör belgesi nasıl alınır?

Kule Vinç  ehliyeti için kursiyer  40 soruluk iş makineleri ve iş güvenliği ile ilgili teste tabi tutulur. Sınav sonucunda Uygulama sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır.  Geçer Not 70 puandır.

ÇETİNLER Sürücü ve Operatörlük Kursu 0216 492 63 10/11 *** Sancaktepe 0216 622 48 14/18

İş Makinesi Kayıt İçin Gereken Evraklar :
1 adet Vesikalık Fotoğraf,
Sabıka kaydı,(Beyan veya E-devlet şifresi ile bilgisayardan çıktı)
Diploma,
Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur raporu) (Aile hekiminden alınabilir)
 

Vinç belgesi almanın koşulları 
  18 Yaşını doldurmuş olmak. 
  En az ilkokul mezunu olmak .
  Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
  Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
      e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);

            Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,