Tel: (0216) 492 63 10
Terminal Traktör Operatörü Yetiştirme

Çetinler İş Makinaları ve Operatörlük Kursunda eğitimi verilen;

Terminal Traktör Operatörü Yetiştirme Kursu,

Terminal traktör operatörü: Makinenin tüm aksamını tanıyacak, bilgi ve donanıma sahip olup tüm genel kontrollerini yapabilen, her tür arıza ya da noksanlığı tespit edip raporlayabilen, konteyner sahalarının uygulamaya önelik olarak gereklerini yerine getirebilen, makineyi üreticinin kullanma talimatlarına uygun olarak kullanabilen, kullanırken iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istisnasız uyan iş makinesi operatörüdür.


Terminal traktör  belgesi nasıl alınır?
Terminal traktör ehliyeti için kursiyer  40 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Uygulama sınavına girerek geçerse, belgeyi almaya hak kazanır. Geçer Not 70 puandır.
 
Herhangi bir ehliyeti olan kursiyer Operatör Belgesini G sınıfı olarak işletebilir. İşletme masrafı Trafikte 800 TL

ÇETİNLER  Operatörlük Kursu 0216 492 63 10/11 *** Sancaktepe 0216 622 48 14/15

İş Makinesi ehliyeti için gereken belgeler : 
1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
Sabıka kaydı,(E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir) (Beyanda olabilir)
Diploma,
Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur) (Aile hekiminden de alınabilir.)

 Terminal traktörü operatör belgesi almanın koşulları : 
  18 Yaşını doldurmuş olmak. 
   En az ilkokul mezunu olmak .
   Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
   Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);
            Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Not: İş makinesi belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir.