Tel: (0216) 492 63 10
Serdümen Belgesi


Çetinler İş Makinaları ve Operatörlük Kursunda eğitimi verilen;

Serdümen Yetiştirme,

Serdümen, İş makineleri, vinçler ve gemiler hakkında genel bilgi sahibi olan, her tür kazayı tespit edip raporlayabilen, konteyner sahaları ve gemilerin uygulamaya yönelik olarak gereklerini yerine getirebilen, operatör ile sürekli ve anlaşılır bir iletişim kurabilen ve iş sağlığı ile iş güvenliği kurallarına istisnasız uyan bir operatör kılavuzudur.

Serdümen; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;
Gemiye gelerek yüklenecek veya boşalacak malın cinsine, ebatına, tonajına göre ekipman ve sapanı ayarlamak,
Vincin dönüş alanının kontrolünü yapmak,
Vincin dönüş alanına göre kendisi ve ekibi haricindeki diğer kişilerin bu alana girmelerini engellemek,
Malı ekibine istifletirken, yükletirken, hasar görmemesine, torbaların yırtılmamasına, düzgün yüklenmesine özen göstermek ve bununla ilgili gerekli önlemleri almak
Malın tonajına dikkat ederek, vincin büyüklüğüne göre vinci seçip, bu vinçlerin sevkiyatı yapılacak malın yanına getirilmesini sağlamak
Vincin hareketlerinden sorumlu olmak
Belli hareketlerle vincin yönetimini sağlamak,
Kaptanla birlikte geminin tonajına dikkat ederek, malın nasıl yükleneceği ve hangi ambara göre yükleme yapılacağına yük ebatına göre karar vermek,
Gemideki ambar kapaklarını açarak,ambara mal yüklenmesini sağlamak,
Ambarlardan malın tahliye edilmesini sağlamak, 
Geminin rıhtıma yanaşamadığı zamanlarda ya da açık denizde gemiden gemiye mal aktarımı esnasında geminin yanaşmasına ve oradan ayrılmasına refakat etmek
Çalıştırdığı işçinin can güvenliğini sağlamak
Mala hasar vermemek içinde malın güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılmasından sorumlu olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Serdümen belgesi nasıl alınır?

Serdümen belgesi  için kursiyer  40 soruluk iş güvenliği  ile  ilgili teorik teste tabi tutulur.
Sınvadan geçen kursiyer, İşaret uygulama sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Genelde fabrika içi ve şantiyelerde olduğundan, personel dosyasında saklanır. Her iki sınavda da Geçer Not 70 puandır. 

ÇETİNLER Operatör Kursu 0216 492 63 10/11 *** Sancaktepe 0216 622 48 14/15

Serdümen ehliyeti için gereken belgeler : 
1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
Sabıka kaydı,(E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir) (Beyanda olabilir)
Diploma,
Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur) (Aile hekiminden de alınabilir.)

Serdümen belgesi almanın koşulları
  18 Yaşını doldurmuş olmak. 
  En az ilkokul mezunu olmak .
  Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

     e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);
            Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,