Tel: (0216) 492 63 10
Dozer Operatörü

Çetinler İş Makinaları ve Operatörlük Kursunda eğitimi verilen;

İş makinaları Dozer Operatörü ehliyeti.

Dozer operatörü görevleri 

  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.
 Dozerin kullanıldığı yerler
  —Her çeşit kazı işlerinde,
— Kabaca yapılması istenen tesviye işlerinde,
— Dolgu malzemelerinin yayılmasında,
— Her çeşit enkaz kaldırma işlerinde,
— Zemin örtülerinin temizlenmesinde,
— Kar ve buz temizlenmesinde,
— Kazılan malzemenin 90 m.’ye kadar itilerek taşınmasında,
— Dağlık ve kayalık arazide yolların açılmasında,
---Yumuşak zeminlerde devrilmiş ya da batmış iş makinalarının kurtarılmasında, kullanılırlar

Dozerlerin Sınıflandırılması - Dozer Çeşitleri 

YÜRÜYÜŞ SİSTEMLERİNE GÖRE DOZERLER 
1. Paletli Dozerler
2. Lastik Tekerlekli Dozerler

BIÇAK TİPLERİNE GÖRE DOZERLER 
1. Düz Bıçaklı Dozerler (BULL DOZERLER)
2. Eğimli Bıçaklı Dozerler (TILT DOZERLER)
3. Açılı Bıçaklı Dozerler (ANGLE DOZERLER) 

Dozer belgesi nasıl alınır?

Dozer ehliyeti için kursiyer  40 soruluk iş makinesi ve iş güvenliği testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır.  

Herhangi bir ehliyeti olan kursiyer Operatör Belgesini G sınıfı olarak işletebilir. İşletme masrafı Trafikte 800 TL

ÇETİNLER Sürücü ve Operatörlük Kursu 0216 492 63 10/11 *** Sancaktepe 0216 622 48 14/15

İş Makinesi ehliyeti için gereken belgeler : 
1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
Sabıka kaydı,(E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir) (Beyanda olabilir)
Diploma,
Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur) (Aile hekiminden de alınabilir.)

Dozer Operatör Belgesi Nasıl Alınır?

Dozer belgesi almanın koşulları : 
  18 Yaşını doldurmuş olmak. 
  En az ilkokul mezunu olmak .
  Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
  Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
       e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);

            Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Not: Dozer belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir.