Tel: (0216) 492 63 10
Beton pompası ehliyeti nasıl alınır?

Beton pompası Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, beton pompasının ataşmanlarını kullanan, bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Beton pompası- tarnsmikser- beton püskürme ve beton santrali operatör  belgesi nasıl alınır?

Kursiyer 40 soruluk makina ve iş güvenliği ile ilgili teste tabi tutulur. Sınav sonucunda Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır.  

Herhangi bir ehliyeti olan kursiyer Operatör Belgesini G sınıfı olarak işletebilir. İşletme masrafı Trafikte  800 TL

ÇETİNLER Sürücü ve Operatörlük Kursu 0216 492 63 10/11 *** Sancaktepe 0216 622 48 14/15

İş Makinesi ehliyeti için gereken belgeler :
1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
Sabıka kaydı,(E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir) (Beyanda olabilir)
Diploma,
Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur) (Aile hekiminden de alınabilir.)

İş kamyonu Operatör Belgesi Nasıl Alınır?

İş kamyonu belgesi almanın koşulları : 
  18 Yaşını doldurmuş olmak. 
  En az ilkokul mezunu olmak .
  Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
  Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
     e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);

            Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Not:İş kamyonu belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir. Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir.