Tel: (0216) 492 63 10
ÜDY belgeleri eğitimi ve başvurular

ÜDY BELGESİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk  ve idare  eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve  benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

ÜDY BELGESİNİ KİMLER ALIR?

A 1, A 2, , B 2, C 3, D 2, F 1, F 2, G 1, G 2, G 3, G 4, H 2, H 1, K 3, M 1, N 1, P 1, T 2 ve T 3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ) belgesine sahip kişiyi,
K 1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet orta düzey yönetici belgesine sahip kişiyi,istihdam etmek zorundadırlar.

    

BELGE TANIMLAMALARI
ÜDY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı
ÜDY4 Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı