Tel: (0216) 492 63 10
SRC5 Belgesi Tehlikeli Yük Taşımacılığı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİ

Bu belgeyi Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak olan sürücüler alır. Eğitim süresi toplam 19 saattir.

Kurumumuzda Verilen Adr / Src 5 Belgesi Türleri

 Src 5 Temel Eğitim - 18 saat Teorik + 1 Saat uygulama
 Tank Eğitimi  - 12 saat + 1 Saat uygulama
 Sınıf 1 Patlayıcı Madde Belgesi - 8 saat
 Sınıf 7 Radyoaktif Belgesi - 8 saat

Src 5 belgesini kimler alır?
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürüleri

Src 5 belgesini almanın şartları;
 19 yaşından gün almaları,
 63 yaşından büyük olmamaları,
 Src3 yada src4 belgesine sahip olmak

Başvuru İçin Gerekli Evrakları;
 Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. No. işlenmiş)
 Ehliyet fotokopisi
 SRC-3 veya SRC-4 fotokopisi
 2 adet vesikalık fotoğraf

Yazılı Sınav
 Kurs sonunda Eğitim Merkezimizce ön sınav yapılacak olup, bu sınavı başaran katılımcılara Eğitim tamamlama belgesi verilecektir. TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından genel yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup, sınav günleri yılda 6 kez olmak üzere belirlenmiştir. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir.
Not: Bu sınavda 40 soru uygulanmaktadır.

Src 5 belgesi alacaklar 19 saat eğitime girmeleri ve bakanlığın açacak olduğu mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Src 5 belgesi alan sürücüler tehlikeli madde taşımacılığı yaparlar.  Src 5 belgesi alabilmek için src 3 veya src 4 belgesine sahip olunması zorunludur. Src 5 belgesi için ilkokul mezunları da kayıt yaptırabilirler
Müfredata göre 19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacak olduğu sınavda toplamda 40 adet soru çıkmaktadır. Bu sınavlarda geçme notu 100 puan üzerinden  60 puan  alan kişiler sınavda başarılı olmuş sayılıp kendilerine “src5 belgesi” bakanlıkça düzenlenip adresinize gönderilir.

Bu sınavlar yılda en az dört kez düzenlenmektedir. Sınav takvimi her yılın ilk ayının ilk haftasında ilgili olan bakanlığın sitesinde ilan edilir. gerektiğinde bakanlık sınav sayısını çoğaltabilir yada azaltabilir. Sınavlarda toplamda 4 sınav hakkı tanınmaktadır.

Not: Sınava giderken sınav giriş belgesi, kimlik, kurşun kalem ve silgi mutlaka yanınızda bulundurunuz.
SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimine Kimler Katılabilir?

Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler katılabilir. Eğitim süresi toplam 19 saattir.

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar;

2 Adet Resim
1 Adet Src 3 yada Src4 Belgesi fotokopisi
1 Adet Kimlik Fotokopisi
1 Adet Ehliyet Fotokopisi 
1 Adet Diploma Fotokopisi

Not: Temel eğitimine katılmanız için SRC3 veya SRC4 belgesinizin olmanı gerekmektedir.